Rice_Plants_(IRRI).jpg

ที่มาของ

BANGKOK COOKIES

Bangkok Cookies เกิดจากความตั้งใจและแนวคิดที่ว่าอยากทำสินค้าที่เพิ่มมูลค่าให้กับข้าวไทย  

เราจึงมีความมุ่งมั่นและทุ่มเทที่จะพัฒนาและสร้างอัตลักษณ์ขนมที่ทำจากข้าวไทยเป็น Rice Cracker

ที่ไม่เหมือนใคร ผนวกกับชูรสชาติอาหารไทยที่โดดเด่น เพื่อให้เป็นที่รู้จักของคนทั่วไปและทั่วโลก

เป้าหมาย

เราต้องการสร้างข้าวไทยให้เกิดมูลค่าเพิ่ม
โดยเราได้แปรรูปในรูปแบบของขนมที่หลากหลาย

ขั้นตอนการผลิต

เราคัดสรรข้าวไทยที่แก่และเต็มเมล็ด นำมาซาว เพื่อทำความสะอาด นำไปนึ่ง แล้วนำมาผสมรสชาติ ตามสูตรที่เป็นเอกลักษณ์ ของ Bangkok Cookies จากนั้นนำไปอบให้แห้ง แล้วนำไปทานเพื่อให้ข้าว พอง, ฟู , หอม และ กรอบร่วน จากนั้นนำไปเข้าเครื่อง สลัด น้ำมัน และนำไป ปรุงรสตามแต่ละรสชาติ

S__4956187.jpg

โรงงานของเรา

เราผลิตด้วยระบบปิด โดยมาตรฐานระดับโลก (BRC Certificate) The British Retail Consortium

เพื่อให้มั่นใจว่า สินค้าที่ผลิตจากโรงงาน สะอาด ปลอดภัย